Merkstrategie: Strippenkaart


Startende bedrijven hebben een beperkt budget.
Mountview heeft een afgestemd aanbod. We richten ons op de 20% die 80% van het verschil maakt. Dit doen we met een aantal sessies in Amsterdam.

De basis is een strippenkaart. Elke strip heeft 6 uur. 

Meer weten?  Stuur een bericht.

Strip 1. Verkenning
1 uur inlezen in de situatie
2 uur gezamenlijke brainstorm over de uitdagingen
3 uur uitwerking van de inzichten

Strip 2. Keuze
1 uur opstellen van de scenario’s
2 uur gezamenlijke brainstorm over het voorkeursscenario
3 uur uitwerking van het voorkeursscenario

Strip 3. Uitwerking
1 uur voor verdere uitwerking
2 uur voor bespreking van de consequenties
3 uur voor aanscherping van de uitwerking

Aanvullende strippen
6 uur